Silicon LED uốn cong 12×12 – 16×16 – 20×14 – 30×20 – 50x25mm

18.000 VND

  • Đây là khung silicon dùng để định hình đèn led
  • Giá sản phẩm tính theo mét
  • Sản phẩm chưa có LED và nguồn
  • Có bán lẻ theo mét và cấp sỉ
  • Sản phẩm có thước mặt từ 12mm đến 50mm
error: Content is protected !!
Silicon LED uốn cong 12×12 – 16×16 – 20×14 – 30×20 – 50x25mm